تاریخ : دوشنبه 25 دی 1396 | 11:24 | نویسنده : نوجوان ایرانی
بسم الله الحمن الرحیم
سخن دیروز ما نیست،بلکه موضوع امروز ما است.امروز در همه عرصه ها از عبادت و تربیت گرفته تا سیاست و عدالت توجه به اندیشه و گفتار حضرت علی(ع)حقیقتی انکار ناپذیر است.به عقیده ما شیعیان خداوند برای تکمیل دین و ابلاغ ناگفته های اسلام پس از رسول گرامی اسلام دوازده نفر از خانواده وحی و پیامبر اسلام را فرو فرستاد تا هر آنچه از اسلام گفته شده بود را تفسیر کند و هر آنچه را که از اسلام گفته نشده بود را به انها بیاموزد و آخرین دین الهی را بر آنها بشناساند.
نخستین امام در این مسیر امام علی (ع) بود . امام علی فرزند ابو طالب عموی پیامبر و همسر دختر ایشان است .
تولد:
ایشان بنا بر روایات مشهور علمای اهل سنت و شیعه در بهترین روز و ساعات به دنیا امده اند که صبح روز جمعه13رجب ده سال پیش از بعثت پیامبر(ص). روز تولد ایشان را به عنوان روز پدر انتخاب کرده اند زیرا ایشان پدر 11 امام پس از خود هستند.

درفاطمه بن اسد در هنگام تواف به دور خانه خدا دچار درد می شوند و ندایی از آسمان می شنود که او را به درون کعبه دعوت میکند و فاطمه بنت اسد با باز شدن راه خانه کعبه از پشت یعنی سمت مستجار که کسی به ان وارد نمیشد ورود کرد و به گفته چند تن از بزرگان اهل سنت نقل میکنند که چند نفر ورود فاطمه را به کعبه دیده اند و به دنبال او رفته اند ازجمله عباس پسر عبد المطلب و گروهی از قبیله عبد العزی ولی راه کعبه بسته شد وبعد از چهار  روز ایشان با فرزند پسر خود علی بن ابی طالب(ع) از کعبه خارج شده اند.
ایشان تنها کسی بودند که در کعبه به دنیا امده و این نشاندهنده مقام والای فرزند کعبه است.

تصویر مکان ورود و خروج فاطمه بن اسد از خانه خدا  که ترمیم شده است