تاریخ : سه‌شنبه 26 دی 1396 | 12:29 | نویسنده : نوجوان ایرانی

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ به مکه رسیده است و پسری از جنس نور پا بر زمین می گذارد پسری که از همان ابتدا مورد توجه خداوند متعال و پیامبرش قرار گرفته پسرکی به نام علی.

علی چه غریب واژهاست که در تک تک حروفش نوری پنهان شده نوری آسمانی که از سروش برای اولین بار به گوش رسید......

1-درباره چگونگی نامگذاری حضرت  امیر مومنان نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از معروف ترین انها:

مادر آن حضرت وقتی بعد از تولد فرزندش می خواست ازکعبه خارج شوداین صدا را از سروش اسمانی شنید که خطاب به او می گفت:ای فاطمه نام این کودک را علی بگذار چرا که او بلند مرتبه  است و خداوند متعال می فرمایند :من نام اورا از نا خود برگزیدم او را به اخلاق خود آراسته ام او همان کسی است که خانه ام را از بت ها پاک خواهد کرد سپس همان صدای آسمانی می گوید: خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد و از فرمانش پیروی کند و وای بر کسی که او را دشمن داشته و از فرمانش سرپیچی کند.

2-نام آن حضرت توسط پدرشان انتخاب شده که ایشان فرزند خود را در آغوش میگیرند و ایشان را با شعری که سرودند(من  او را علی نامیدم تا عزت و سربلندی و افتخار برای او دوام یابد.) ایشان را علی نامیدند.

3-همچنین معروف است که پیش از خلقت ایشان نام ایشان انتخاب شده بود وبر در  ورودی بهشت بعد از نام خداوند و پیامبر اکرم(ص) نام امام علی (ع) نوشته شده است.

همچنین این نام تا ان زمان برای هیچ کس انتخاب نشده بود.