تاریخ : شنبه 7 بهمن 1396 | 21:12 | نویسنده : نوجوان ایرانی

بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر اکرم(ص)در حق امام علی (ع)می فرمایند:

علی با قران و قران با علی است.این دو از هم جدا نمی شوند تا ایت که کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.(1)

با استفاده از اخبار و احادیث می توان پی برد که سیصدآیه در مورد امام علی (ع)نازل شده است برای مثال میتوان به آیه55سوره ماعده و آیه 33سوره احزاب اشاره کرد.

امام صادق در مورد رابطه بین امام علی (ع) و قران می فرمایند:

علی صاحب علم به قران بود و ما نیز به راه و روش ایشان هستیم.

پیوند ایشان با قران ناگسستنی و حقیقی است و این دو را نمی توان از هم جدا کرد.

پیامبر خدا(ص)قران را با فهم عمیق و تفسیر ان را به ایشان اموختند و از خداوند پیوسته برای ایشان دعا میکردند که این کلمات اسمانی را از یاد نبرد و به دیگران نیز بیاموزد و به ایشان حلال وحرام واحکام دینی را اموخت تا پس از خود،علی(ع)نیز برای دیگران اموزگار باشد،این خود گفته امام علی(ع)است.


پاورقی:


(1)شیخ عباس قمی،سفینه البحار ج2 ص414