تاریخ : شنبه 7 بهمن 1396 | 21:30 | نویسنده : نوجوان ایرانی

بسم الله الرحمان الرحیم

برای ایشان ده ها لقب در دعاها و جز ان ذکر کرده اند که هر یک از انها به بخشی از فضیلت ها و بعدی از شخصیت بی نظیر ان حضرت دلالت دارد.

برای مثال از بهترین ها:

ولی متقین به علی انکه مولا و پیشوای پرهیزگاران بوده اند

یعسوب الدین به علت شجاعت  در پاسداری دین

مرتضی به علت رفتار و کردار پسندیده خدا و رسول خدا(ص)

صدیق(بسیار راست گو)

اسدالله(شیرخدا)

اما التقی(پیشوا پرهیزگاران)

امین الله(امین خدا)

حبیب الله(دوست و محبوب خدا)

حیدر (شیربیشه ایمان)

صفوه الله(بنده  خالص خدا)

مظهر العجایب(نشانه شگفتی ها)

کهف الوری(پناهگاه خلق خدا)

کاشف الکرب(برطرف کننده غم و اندوه)

و.......