تاریخ : شنبه 7 بهمن 1396 | 21:52 | نویسنده : نوجوان ایرانی

بسم الله الرحمان الرحیم

در فرهنگ اسلامی علاوه بر اسم و لقب در نامیدن اشخاص از کنیه نیز استفاده میشود.

کنیه معمولا با حروف ام یا اب شروع میشود که به منظور احترام و بزرگداشت فرد است از جمله کنیه های معروف امام علی (ع):

ابو الحسن،ابو الریحانتین(پدر دو نو گل رسول خدا)

ابو السبطین(پدر دو نوه پیامبر)

ابو تراب(انسان بسیار متواضع و زاهد)

ابو الایتام(پدر یتیمان)

ابو الاعمه(پدر امامان)

ابو المساکین(سرپرست محرومان:به علت اینکه ایشان شبانه برای انها اذوقه و غذا حمل میکردند.)