تاریخ : دوشنبه 16 بهمن 1396 | 09:44 | نویسنده : نوجوان ایرانی

بسم الله الرحمن الرحیم

شبی که مشرکان به قصد شهادت پیامبر بزرگ اسلام(ص)قرار بود به خانه ایشان بروند از هر قبیله یک نفر انتخاب شده بود که ایشان را همزمان با هم به شهادت برسانند تا این نقشه شوم به ضرر فقط یک قبیله نباشد زیرا قبیله قرش با انها وارد جنگ میشد و این قبیله بسیار قدرتمند بود.

در ان شب جبرعیل نازل شد و پیامبر را از این نقشه شوم مشرکان با خبر کرد و پیامبر با همراه خود ابوبکر از مکه خارج شدند (هجرت پیامبر به مدینه)در این حال باید کسی در بستر ایشان میخوابید چرا که لزوما باید مشرکان میدیدند که پیامبر در خانه است و پیامبر(ص) در این فاصله فرصت میکردند که از مکه و خطرات ان دور شوند.

امام علی(ع) این فداکاری را کردند و با شجاعت  در بستر ایشان خوابیدند و زمانی که مشرکان متوجه این موضوع شدند دیگر خیلی برایشان دیر شده بود و از انجا که هدف انها فقط شهادت حضرت محمد(صلوات)بود دیگر نیازی به شهادت امام علی (ع)نبود و کار بیهوده ای بود.(1)

بعد به سمت ایشان یورش بردند و ایشان را به مسجد الحرام کشاندند و پس از اندکی ازار و اذیت ایشان را ازاد کردند(2)


پاورقی:

 (1)فراز هایی از تاریخ پیامبر اسلام(ص)،ص194-198

(2)پیشوایی مهدی،سیره پیشوایان،ص39